دستگاه پر کن مایعات رقیق (پرکن پیستونی)

235865

موارد استفاده:

لبنیاتی ها ، صنایع غذایی ، صنایخ خاص ، صنایع داروسازی و اسید سازی ، حتی برای مواد دارای قابلیت اشتعال و انفجار

معرفی دستگاه:

در این قسمت توضیحاتی از کارکرد دستگاه و معرفی مختصری از آن قرار میگیرد.

مشخصات فنی و ظاهری:

در این قسمت مشخصات ظاهری و فنی بیان می شود.

دستگاه تاریخزن حرارتی اتومات

02564

موارد استفاده:

موارد استفاده : این دستگاه جهت درج تاریخ تولید ، انقضا ، قیمت و … بر روی انواع کاغذ ، لیبل ، پلاستیک در صنایع غذایی ، صنایع داروسازی ، لبنیاتی ها و کلیه مراکز تولیدی مناسب می باشد .

معرفی دستگاه:

در این قسمت توضیحاتی از کارکرد دستگاه و معرفی مختصری از آن قرار میگیرد.

مشخصات فنی و ظاهری:

در این قسمت مشخصات ظاهری و فنی بیان می شود.

دستگاه دوخت ریلی

45615

موارد استفاده:

این دستگاه برای بسته بندی هر نوع کالا با بسته های کوچک قابل استفاده می باشد. صنایع غذایی، صنایع دارو سازی و شیمیایی ، صنایع الکتریکی ، صنعت بسته بندی لوازم خانگی و ده ها صنعت دیگر

معرفی دستگاه:

در این قسمت توضیحاتی از کارکرد دستگاه و معرفی مختصری از آن قرار میگیرد.

مشخصات فنی و ظاهری:

در این قسمت مشخصات ظاهری و فنی بیان می شود.