0879

موارد استفاده:

کلیه واحد های فراوری و بسته بندی انواع مواد غذایی ، پروتئینی ، گوشت قرمز و سفید ، ماهی و میگو ، دام و طیور ، سوسیس و کالباس ، دل و جگر ، کله پاچه و کلیه مراکزی که نیاز به بسته بندی تولیدات مرغوب خود را دارند .

معرفی دستگاه:

در این قسمت توضیحاتی از کارکرد دستگاه و معرفی مختصری از آن قرار میگیرد.

مشخصات فنی و ظاهری:

در این قسمت مشخصات ظاهری و فنی بیان می شود.