45615

موارد استفاده:

این دستگاه برای بسته بندی هر نوع کالا با بسته های کوچک قابل استفاده می باشد. صنایع غذایی، صنایع دارو سازی و شیمیایی ، صنایع الکتریکی ، صنعت بسته بندی لوازم خانگی و ده ها صنعت دیگر

معرفی دستگاه:

در این قسمت توضیحاتی از کارکرد دستگاه و معرفی مختصری از آن قرار میگیرد.

مشخصات فنی و ظاهری:

در این قسمت مشخصات ظاهری و فنی بیان می شود.